Thủ Tục Cung Cấp Dữ Liệu Đất Đai

Thủ tục cung cấp dữ liệu đất đai

1. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác dữ liệu đất đai.

2. Thành phần, số lượng hồ sơ:

2.1. Thành phần hồ sơ bao gồm: (Điều 11 Thông tư 34/2014/TT-BTNMT)

Phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai theo Mẫu số 01/PYC

2.2. Số lượng hồ sơ: 1 bộ

3. Trình tự thực hiện:

(Khoản 1 Điều 5 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, Điều 12 Thông tư số 34/2014/TT-BTNMT)

Bước 1: Chuẩn bị và nộp hồ sơ

Tổ chức, cá nhân chuẩn bị và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết: Trong các ngày làm việc, từ thứ hai đến thứ sáu và buổi sáng thứ bảy.

Bước 2: Kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai kiểm tra hồ sơ: Nếu hồ sơ đầy đủ thì tiếp nhận hồ sơ; Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì giải thích, hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

Bước 3: Giải quyết hồ sơ

- Trường hợp nhận được yêu cầu trước 15 giờ, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai phải cung cấp ngay trong ngày; trường hợp nhận được yêu cầu sau 15 giờ, thì việc cung cấp dữ liệu đất đai được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo;

- Trường hợp yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai dưới hình thức tổng hợp thông tin thì thời hạn cung cấp dữ liệu đất đai được xác định theo thỏa thuận giữa Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai và người có yêu cầu bằng hình thức hợp đồng.

Trường hợp từ chối cung cấp dữ liệu thì phải nêu rõ lý do và trả lời cho người sử dụng đất biết.

Bước 4: Trả kết quả giải quyết

Người sử dụng đất căn cứ ngày hẹn trong Biên nhận liên hệ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai nhận kết quả.

4. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

4.1. Thẩm quyền thực hiện: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

4.2. Thời hạn giải quyết: Khoản 4 Điều 12 Thông tư số 34/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Trường hợp nhận được yêu cầu trước 15 giờ thì phải cung cấp ngay trong này; trường hợp nhận được yêu cầu sau 15 giờ thì cung cấp dữ liệu đất đai được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo;

Trường hợp yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai dưới hình thức tổng hợp thông tin thì thời hạn cung cấp dữ liệu đất đai được xác định theo thỏa thuận giữa cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai và người có yêu cầu bằng hình thức hợp đông.

5. Kết quả thủ tục hành chính:

Thông tin liên quan đến thửa đất như Bản vẽ trích lục bản đồ địa chính, hồ sơ kỹ thuật thửa đất.

NẾU BẠN CHƯA RÕ HOẶC CÒN VƯỚNG MẮC BẤT CỨ ĐIỀU GÌ, HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI QUA SỐ ĐIỆN THOẠI 0931 060 668 - 0963 766 477 ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

330 Lượt xem

Ấn tượng Luật Sư Giỏi | Công Ty Luật Sư Giỏi - Uy Tín TP. Hồ Chí Minh

Tôi đã rất ấn tượng khi là việc với công ty Luật Thành Công, Tư vấn rất kỹ và nhiệt tình.Thủ tục nhanh gọn, làm xong điện thoại báo nhận rất nhanh.Tôn trọng, nhiệt tình với khách hàng.Cám ơn công ty rất nhiều

Ông Trần Văn Dự
Ông Trần Văn Dự Giám đốc Công Tư Vấn Thiết Kế, Đo Đạc Và Dịch Thuật Trần Gia

Trong quá trình làm việc và tư vấn, nhân viên công ty Luật Thành Công đã thực hiện yêu cầu của tôi và tư vấn rất tốt cho tôi  trong các lĩnh vực Nhôm Kính và đúng theo thời hạn. chúc công ty thành công hơn nữa.

Ông HOÀNG VĂN HỢP
Ông HOÀNG VĂN HỢP Giám đốc - CÔNG TY TNHH GIA PHÁT QUẬN 12

Tư vấn nhiệt tình, thủ tục nhanh chóng, không mất thời gian đi lại. Sau khi thành lập được các Chuyên viên/Luật sư tư vấn tận tình về các hoạt động của doanh nghiệp.

Bà PHẠM THỊ HỒNG
Bà PHẠM THỊ HỒNG Giám đốc - CÔNG TY TƯ VẤN, THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG PHẠM CAO