Đầu Tư Theo Hình Thức Mua Cổ Phần/Phần Vốn Góp

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

THEO HÌNH THỨC MUA CỔ PHẦN/PHẦN VỐN GÓP

 

Bước 1: Xin cấp GCN đăng ký đầu tư (Không bắt buộc).

    Khi nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của doanh nghiệp Việt Nam, nhà đầu tư nước ngoài không cần phải thực hiện thủ tục cấp GCN đăng ký đầu tư, kể cả trường hợp nhà đầu tư lần đầu tiên đầu tư vào Việt Nam. Căn cứ điểm b, khoản 2, Điều 36 Luật Đầu tư 2014:

- Dự án đầu tư của nhà đầu tư trong nước;

- Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế quy định tại khoản 2 Điều 23 của Luật này;

- Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế.”

    Tuy nhiên, trong trường hợp vẫn muốn xin dự án đầu tư, nhà đầu tư vẫn có thể thực hiện thủ tục như đối với những nhà đầu tư trực tiếp vào Việt Nam.

 Bước 2:  Xác định nhà đầu tư thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế.

Căn cứ khoản 1, Điều 26 Luật Đầu tư 2014:

    Nhà đầu tư thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế trong các khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

-  Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế hoạt động trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài; (Phụ lục 4, Luật Đầu tư 2014)

- Việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp dẫn đến nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế quy định tại khoản 1 Điều 23 của Luật này nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên của tổ chức kinh tế, trong hai trường hợp:

+ Tăng tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài từ dưới 51% lên 51% trở lên.

+  Tăng tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài khi nhà đầu tư nước ngoài đã sở hữu từ 51% vốn điều lệ trở lên trong tổ chức kinh tế.

Bước 3: Nộp hồ sơ đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế.

Hồ sơ đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế phải có các nội dung chủ yếu sau (Khoản 2 Điều 26 Luật đầu tư 2014):

+ Văn bản đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp (Mẫu I.4 Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT) gồm những nội dung:

  • Thông tin về tổ chức kinh tế mà nhà đầu tư nước ngoài dự kiến góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp;
  • Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài sau khi góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế.

+ Bản sao CMND, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao GCN thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức.

    Nhà đầu tư nộp tại Sở Kế hoạch – Đầu tư nơi tổ chức kinh tế đặt trụ sở chính (Điểm a khoản 3 Điều 46 NĐ118/2015).

Bước 4: Xem xét hồ sơ đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế.

    Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định, Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét việc đáp ứng điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài và thông báo cho nhà đầu tư

Bước 5: Tổ chức kinh tế thực hiện thủ tục thay đổi thành viên, cổ đông.

    Sau khi nhận được thông báo của Sở Kế hoạch – Đầu tư, tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp thực hiện thủ tục thay đổi thành viên, cổ đông tại Cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật khác tương ứng với từng loại hình tổ chức kinh tế;

    Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần,phần vốn góp không phải thực hiện thủ tục cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư đã thực hiện trước thời điểm nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp.

 

553 Lượt xem

Ấn tượng Luật Sư Giỏi | Công Ty Luật Sư Giỏi - Uy Tín TP. Hồ Chí Minh

Tôi đã rất ấn tượng khi là việc với công ty Luật Thành Công, Tư vấn rất kỹ và nhiệt tình.Thủ tục nhanh gọn, làm xong điện thoại báo nhận rất nhanh.Tôn trọng, nhiệt tình với khách hàng.Cám ơn công ty rất nhiều

Ông Trần Văn Dự
Ông Trần Văn Dự Giám đốc Công Tư Vấn Thiết Kế, Đo Đạc Và Dịch Thuật Trần Gia

Trong quá trình làm việc và tư vấn, nhân viên công ty Luật Thành Công đã thực hiện yêu cầu của tôi và tư vấn rất tốt cho tôi  trong các lĩnh vực Nhôm Kính và đúng theo thời hạn. chúc công ty thành công hơn nữa.

Ông HOÀNG VĂN HỢP
Ông HOÀNG VĂN HỢP Giám đốc - CÔNG TY TNHH GIA PHÁT QUẬN 12

Tư vấn nhiệt tình, thủ tục nhanh chóng, không mất thời gian đi lại. Sau khi thành lập được các Chuyên viên/Luật sư tư vấn tận tình về các hoạt động của doanh nghiệp.

Bà PHẠM THỊ HỒNG
Bà PHẠM THỊ HỒNG Giám đốc - CÔNG TY TƯ VẤN, THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG PHẠM CAO